Nota prawna

 1. Podmiot

  • Nazwa: Televes Polska Sp. z o.o.
  • NIP: PL8992689284
  • Adres siedziby: ul. Jana Długosza 48, 51-162 Wrocław (Polska)
  • Telefon : +48 717 90 11 15
  • E-mail: televes.polska@televes.com
  • Rejestr: 0000356574
 2. Cel

  Poniższe warunki określają korzystanie z treści umieszczonych przez Podmiot na stronie internetowej. Treści mogą być modyfikowane bez uprzedniego powiadomienia, dlatego zaleca się okresowe konsultacje, szczególnie aby efektywnie korzystać z produktów i/lub usług.

 3. Warunki dostępu i użytkowania

  Dostęp do strony internetowej jest bezpłatny i przypisuje użytkownikowi stan Użytkownika, który może uzyskać dostęp do treści lub skontaktować się z administratorem.

  Użytkownik musi zatem przeczytać, zrozumieć i zaakceptować niniejsze warunki użytkowania przed rozpoczęciem nawigacji i/lub korzystania z usług, co będzie oznaczać jego wyraźną akceptację i przestrzeganie ich na warunkach określonych poniżej: i)Zobowiązanie do starannego korzystania z zasobów, przy ścisłym przestrzeganiu obowiązujących przepisów, z poszanowaniem dobrych zwyczajów i “„netykiety””,to znaczy zbioru zasad ogólnego zachowania w Internecie;; ii)Użytkownik zaakceptuje warunki lub zasady uczestnictwa określonej usługi lub zasobu, gdy będą one konieczne, co będzie wyraźnie wymagane w danym przypadku oraz; iii) Użytkownik nie będzie korzystać z Internetu poza warunkami zaakceptowanymi przez niniejsze warunki użytkowania, w szczególności do celów niezgodnych z prawem, sprzecznych z moralnością lub porządkiem publicznym w jakimkolwiek z jego wyrażeń lub stanowiących przestępstwo; iii)Ponadto, w przypadku gdy możliwe będzie umieszczanie komentarzy lub opinii, Podmiot nie będzie w żadnym wypadku odpowiedzialny za opinie wyrażone przez osoby trzecie, chociaż zastrzega sobie prawo do usuwania lub niepublikowania tych, które są obraźliwe lub nieodpowiednie.

  Podobnie w przypadku dopuszczenia umieszczania komentarzy lub postów z opiniami, właściciel w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za opinie wyrażone przez osoby trzecie, chociaż zastrzega sobie prawo do usunięcia lub nawet niepublikowania tych, które są obraźliwe lub nieodpowiednie, niezwłocznie po uzyskaniu wiedzy o publikowanych treściach.

 4. Własność intelektualna i przemysłowa

  Podmiot jest właścicielem wszystkich praw do strony internetowej, jego logo, struktury, zdjęć i elementów składowych kodu obiektowego, a także do programowania i inżynierii kodu źródłowego. Wszystkie te elementy, oprócz dołączonych publikacji, są chronione hiszpańskimi i europejskimi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej i przemysłowej.

  Jakiekolwiek powielanie, adaptacja, modyfikacja lub publiczne przekazywanie całości lub części zawartości sieci, przeprowadzane w jakikolwiek sposób lub za pomocą jakichkolwiek środków, mechanicznych, manualnych lub innych, bez wyraźnej zgody Podmiotu jest zabronione.

  Jakikolwiek link do sieci musi przejść do „strony głównej” lub strony startowej, co zabrania wykonywania głębokich linków lub kierowania do treści innych niż wymienione. Ponadto, przeglądanie ramek lub „frames” jest zabronione.

 5. Ochrona danych osobowych

  Podmiot przyjął wszystkie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne, jak i organizacyjne, wymagane przez przepisy o ochronie danych oraz rozporządzeniem europejskim 2016/679 dot. ochrony danych osobowych.

  Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w Polityce prywatności.

 6. Obowiązujące prawo i jurysdykcja

  Niniejsza Nota prawna podlega prawu polskiemu, przekazując wszelkie spory sądom i trybunałom miasta, w którym znajduje się wyżej wymieniony adres siedziby, zrzekając się jakiejkolwiek innej jurysdykcji ogólnej lub szczególnej, która może im odpowiadać, z wyjątkiem przypadków, gdy forum odpowiada adresowi użytkownika, jak konsument.

Ta strona wymaga plików cookie do prawidłowego działania.

Możesz wyłączyć pliki cookie w ustawieniach przeglądarki.

Więcej informacji