Rättsligt meddelande

 1. Uppgifter om innehavaren

  • Registrering: Televes Scandinavia AB.
  • Skatteregistreringsnummer: SE556207728801
  • Registrerat säte: Vannhögsgatan 7, 231 66 – Trelleborg (Sweden)
  • Telefon : 0410 36 36 10
  • E-post: info.scandinavia@televes.com
  • Företagsnamn: 556207-7288
 2. Objekt

  Dessa villkor reglerar den användning som innehavaren gör tillgänglig för användare av webbplatsen, som kan ändras utan föregående meddelande, så en regelbunden kontroll av villkoren rekommenderas, särskilt när man önskar en effektiv användning av produkter och/eller tjänster.

 3. Villkor för tillgång och användning

  Tillgången till webbplatsen är fri och tillståndet Användare tillskrivs till den person som går in på den, som kan få tillgång till innehållet eller som till och med kan kontakta dess administratörer.

  Användaren måste därför läsa, förstå och acceptera dessa användningsvillkor innan han/hon surfar och/eller använder tjänsterna, vilket innebär att han/hon uttryckligen accepterar och följer de villkor som uttrycks nedan: i)Åtagande att använda resurserna med omsorg, i strikt överensstämmelse med gällande lagstiftning, med respekt för allmän moral och för. “nätetikett”,, det vill säga de allmänna reglerna för uppförande på internet.; ii) Användaren kommer att acceptera villkoren eller grunderna för deltagande i en specifik tjänst eller resurs när dessa är nödvändiga, vilket kommer att krävas uttryckligen i varje enskilt fall, och ; iii)Användaren får inte använda webbplatsen utanför de villkor som accepteras i dessa användningsvillkor, särskilt inte för olagliga syften, som strider mot moral och allmän ordning i alla dess former eller som utgör ett brott.

  Om kommentarer eller åsikter tillåts är innehavaren aldrig ansvarig för de åsikter som uttrycks av tredje part, även om innehavaren förbehåller sig rätten att ta bort eller till och med inte publicera sådana som är stötande eller olämpliga, eller så snart innehavaren har faktisk kännedom om det publicerade innehållet.

 4. Immateriell och industriell äganderätt

  Innehavaren innehar alla rättigheter till webbplatsen, dess logotyper, struktur, bilder och beståndsdelar i objektkoden, samt programmering och teknik av källkoden. Alla dessa delar, liksom de publikationer som ingår, är skyddade av spanska och europeiska bestämmelser om immateriella och industriella rättigheter.

  All reproduktion, anpassning, modifiering eller offentlig kommunikation av hela eller delar av innehållet på webbplatsen, oavsett form eller medel, mekaniskt, manuellt eller på annat sätt, utan innehavarens uttryckliga tillstånd, är förbjuden.

  Alla länkar till webbplatsen måste vara riktade till hemsidan" eller startsidan, och det är förbjudet att skapa djuplänkar eller länkar som är riktade till annat innehåll än det som nämns ovan. Det är också förbjudet att navigera över ramar eller ”frames”."

 5. Skydd av personuppgifter

  Innehavaren har vidtagit alla säkerhetsåtgärder, både tekniska och organisatoriska, som krävs enligt dataskyddsbestämmelserna och den europeiska dataskyddsförordningen 2016/679.

  All information om detta finns i avsnittet Integritetspolicy.

 6. Tillämplig lagstiftning och behörighet

  Detta juridiska meddelande lyder under svensk lag, genom att lämna in eventuella tvister till domstolarna i den stad där ovannämnda företag har sitt säte, avstå från all annan allmän eller särskild jurisdiktion som kan motsvara dem, utom i de fall där forumet motsvarar användarens adress som konsument.

Den här webbplatsen kräver att cookies ska fungera korrekt.

Du kan inaktivera cookies i webbläsarinställningar.

Mer information