Integritetspolicy

 1. Personuppgiftsansvarig

  Personuppgiftsansvarig är Televes Scandinavia AB. med skatteregistreringsnummer No. SE556207728801 och säte på Vannhögsgatan 7, 231 66 – Trelleborg (Sweden).

  • Uppgiftsskyddsombud: dpo@televescorporation.com
 2. Behandlade uppgifter, ändamål och lagringsperiod

  1. Behandlade uppgifter: De uppgifter som behandlas kommer att vara olika beroende på de olika sektioner eller tjänster som görs tillgängliga för användaren och som används av användaren, samt den ytterligare behandling som användaren tillåter eller godkänner.
   • Uppgifter erhållna från användaren: Uppgifter erhållna från användaren: Dessa är de uppgifter som användaren lämnar för registrering och/eller aktivering av produkterna, liksom eventuella förfrågningar om information eller kontakt, samt prenumeration på våra nyhetsbrev. Dessa uppgifter omfattar identifierings- och kontaktuppgifter, såsom för- och efternamn och e-postadress. I de formulär som tillhandahålls för detta ändamål kommer det att anges vilka av dessa som är obligatoriska.
   • Uppgifter som inte erhålls från användaren: Vid surfning kan uppgifter såsom de som skickas av webbläsaren, IP-adressen som tilldelas av din leverantör, information om den enhet som används eller vissa sociala profiler som är kopplade till användaren lämnas.
  2. Ändamål:
   1. Kontakt:Den e-postadress eller det telefonnummer som anges för kontakt kommer att användas för att effektivt besvara de frågor som ställs.
   2. Portal för lediga jobb:Överföring av uppgifter om utbildning via det avsnitt som tillhandahålls för detta ändamål kommer att ske för dess användning i nuvarande och framtida urvalsprocesser.
   3. Registrering av produkter:För att hantera, registrera och uppdatera produkter måste man ha tillgång till ettprivat konto som erhålls efter att registreringsformuläret har fyllts i. Efter det steget översänds åtkomstuppgifter. Från det personliga kontot kan man hantera de produkter som man har köpt.
   4. Nyhetsbrev:E-postadressen, som måste verifieras av användaren, eller andra liknande adresser, t.ex. telefon, kommer att användas för utskick av de ovannämnda nyhetsbreven, i enlighet med användarens intressen.
  3. Lagring:
   1. Kontakt:Uppgifterna kommer att raderas när den fråga som användaren ställt har behandlats och besvarats.
   2. Portal för lediga jobb: Uppgifterna kommer att behandlas under en period på två år från mottagningsdatumet, om inte användaren skickar en begäran om annullering tidigare än så.
   3. Registrering av produkter:Uppgifterna kommer att behandlas så länge som användaren inte avregistrerar sig.
   4. Nyhetsbrev:E-postadressen kommer att användas så länge som samtycket inte återkallas.
 3. Villkor för uppgiftsbehandling

  I enlighet med den behandling som utförs på webbplatsen ger vi följande information på grundval av villkoren för varje behandling:

  • Genomförande av ett avtal: De uppgifter som lämnas i samband med produktregistreringen kommer att användas för hantering och eventuell uppdatering av dessa. De uppgifter som erhålls från portalen för lediga jobb är dessutom nödvändiga för att åtgärder ska kunna genomföras före kontraktsskrivning eller för att ett anställningsavtal ska kunna ingås på kandidatens begäran.
  • Samtycke: Det kommer att inhämtas på vederbörligt sätt för att erhålla tillstånd, för att skicka nyhetsbrev och nyheter, samt för att ge ett snabbt svar på alla de frågor och förfrågningar som ställs av användarna. Samtycket kan alltid återkallas och detta kan göras när som helst.
  • Berättigat intresse: Det kommer att ligga iinnehavarens berättigade intresse att skicka kommersiell kommunikation, enligt användarnas smak och intressen, baserat på de produkter som köpts och de uppgifter som erhållits från deras surfande.
 4. Utövande av rättigheter

  Varje person har rätt att få bekräftelse på om personuppgifter som rör honom eller henne behandlas eller inte. De registrerade har rätt att få tillgång till sina personuppgifter och att begära rättelse av felaktiga uppgifter eller, i förekommande fall, att begära att uppgifterna raderas, bland annat när uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de inhämtades.

  Under vissa omständigheter kan de registrerade begära en begränsning av behandlingen av sina uppgifter eller invända mot behandlingen av sina uppgifter, i vilket fall vi endast kommer att behålla dem för att utöva eller försvara anspråk.

  För att göra detta kan användarna skicka ett skriftligt meddelande på ett av följande två sätt

  • Via e-post till följande adress dpo@televescorporation.com; eller
  • Via post tillBenéfica de Conxo 17. 15706 Santiago de Compostela, A Coruña (Spanien)

  Om du vill utöva din rätt till överförbarhet kommer dessa uppgifter att lämnas till den nya personuppgiftsansvarige.

  Användaren har i sin tur rätt att lämna in ett klagomål till en behörig tillsynsmyndighet.

 5. Mottagare och överföringar

  Uppgifterna kommer inte att överföras och några internationella överföringar kommer inte att göras. När det gäller information om utbildning i syfte att öka kandidatens rekryteringsmöjligheter, kan innehavaren överföra informationen till andra företag, men uteslutande till de företag som tillhör Televes Corporation vars information finns nedan, samt på följande länk.

  I detta syfte förvaltas portalen för lediga jobb av TELCOR, S.A., med skatteregistreringsnummer A15229156, som ansvarar för att hantera rekrytering och anställning av kandidater till hela koncernen.

Televes Corporations företag

De företag som för närvarande ingår i Televes Corporation är följande:

Företag Skatteregistreringsnummer Adress
TELEVES, S.A.U. A15010176 RUA B.DE CONXO, 17 - 15706 SANTIAGO (A Coruña)
INGENIERIA DE SISTEMAS DE FUNCIONAMIENTO S.L.U. B15577166 RUA B.DE CONXO, 17 - 15706 SANTIAGO (A Coruña)
GALLEGA DE CIRCUITOS ELECTRONICOS S.L.U. B15675101 RUA B.DE CONXO, 17 - 15706 SANTIAGO (A Coruña)
TELCOR, S.A. A15229156 RUA B.DE CONXO, 17 - 15706 SANTIAGO (A Coruña)
SISTEMAS INTEGRADOS DE SERVICIOS DE TELECONTROL, S.L. B15782550 VOLTA DO CASTRO S/N - 15706 SANTIAGO (A Coruña)
TREDESS 2010, S.L. B15874183 VOLTA DO CASTRO S/N - 15706 SANTIAGO (A Coruña)
ARANTIA 2010, S.L.U. B70035019 VOLTA DO CASTRO S/N - 15706 SANTIAGO (A Coruña)
ASSAMBLIA 2010, S.L.U. B70039672 VOLTA DO CASTRO S/N - 15706 SANTIAGO (A Coruña)
GALLEGA DE INFORMATICA, S.A. A15025422 RUA B.DE CONXO, 17 - 15706 SANTIAGO (A Coruña)
GALLEGA DE MECANIZADOS ELECTRONICOS, S.A. A15064546 P.I.TAMBRE-VIA EDISON 16 15890 SANTIAGO (A Coruña)
ANDRA VERKSAMHETSPLATSER FÖR TELEVES I EUROPA SKATTEREGISTRERINGSNUMMER
Televes Electrónica Portuguesa, LDA. PT500972311
Vía Dr. Francisco Sa Carneiro. Lote 17, Zona Ind. Maia 1 Sector-X. 4470 – Barca-Maia-Oporto (PO) – Portugal
Televes UK, LTD GB484096518
11 Hill Street Industrial Estate. NP44 7PG – Cwmbran, Gwent. United Kingdom
Televes France, S.A.R.L. FR45414385369
3 Rue du Poteau, 77181, Courtry - France
Televes Italia, S.R.L. IT04301520963
Via Liguria 16. 20068 – Peschiera Borromeo (MI) – Italy
Televes Deutschland, GmbH. DE162380827
Kuferstraße 20. 73257 – Kongen – Germany
Televes Polska PL8992689284
ul. Jana Dlugosza 48, 51-162 Wroclaw – Poland
Televes Scandinavia SE556207728801
Vannhögsgatan 7, 23 166 – Trelleborg – Sweden

Den här webbplatsen kräver att cookies ska fungera korrekt.

Du kan inaktivera cookies i webbläsarinställningar.

Mer information