Polityka prywatności

 1. Administrator danych

  Administrator Danych odpowiada Televes Polska Sp. z o.o. NIP PL8992689284 i adres: ul. Jana Długosza 48, 51-162 Wrocław (Polska).

  • Inspektor ochrony danych: dpo@televescorporation.com
 2. Przetwarzane dane, cele i okres przechowywania

  1. Przetwarzane dane: przetwarzane dane będą różne w zależności od różnych sekcji lub usług udostępnionych użytkownikowi i wykorzystywanych przez użytkownika, a także od dodatkowego przetwarzania dozwolonego lub autoryzowanego przez użytkownika.
   • Dane uzyskane od użytkownika: są to dane przekazane przez użytkownika w celu rejestracji i/lub aktywacji produktów, a także ewentualnej prośby o informacje lub kontakt, jak również subskrypcji naszych biuletynów lub newsletterów. Dane te obejmują dane identyfikacyjne i kontaktowe, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail. W przewidzianych do tego celu formularzach będzie wskazane, które z nich są obowiązkowe.
   • Dane nie uzyskane od użytkownika: podczas przeglądania mogą zostać przekazane dane, takie jak dane wysyłane przez przeglądarkę, adres IP przypisany przez dostawcę usług, informacje o używanym urządzeniu lub niektóre profile społecznościowe powiązane z użytkownikiem.
  2. Cele: Cele są następujące:
   1. Kontakt: podany do kontaktu adres e-mail lub numer telefonu zostanie wykorzystany w celu skutecznej odpowiedzi na zadane pytania.
   2. Portal zatrudnienia:Przesłanie danych programowych, za pośrednictwem przewidzianej do tego celu sekcji, zostanie wykorzystane w procesach selekcji, obecnych i przyszłych.
   3. Rejestracja produktu:Aby zarządzać, rejestrować i aktualizować produkty, konieczne będzie uzyskanie dostępu do strefy prywatnej, po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, po którym otrzymają Państwo poświadczenia dostępu. Z poziomu strefy osobistej będziesz mógł zarządzać zakupionymi produktami.
   4. Biuletyny lub newslettery:Adres e-mail, który musi być zweryfikowany przez użytkownika, lub inne podobne, takie jak telefon, będą wykorzystywane do wysyłania wspomnianych biuletynów, zgodnie z zainteresowaniami użytkownika.
  3. Konserwacja. Okres przechowywania jest następujący:
   1. Kontakt:Dane zostaną usunięte po przetworzeniu i udzieleniu odpowiedzi na zadane przez użytkownika zapytanie.
   2. Portal zatrudnienia:Dane zostaną usunięte po przeprowadzeniu działań i udzieleniu odpowiedzi na pytanie zadane przez użytkownika.
   3. Rejestracja produktu:Dane będą przetwarzane, od momentu ich otrzymania, przez okres dwóch lat, chyba że użytkownik wcześniej wyśle prośbę o ich anulowanie.
   4. Biuletyny lub newslettery:Dane będą przetwarzane tak długo, jak długo wyrejestrowanie nie zostanie przetworzone przez użytkownika.
 3. Legalność przetwarzania danych

  Zgodnie z przetwarzaniem dokonywanym na stronie internetowej, niniejszym informujemy o podstawach legalności każdego z nich:

  • Wykonanie umowy: dane wprowadzone w procesie rejestracji produktu są wykorzystywane do celów przetwarzania i ewentualnej aktualizacji danych. Ponadto dane uzyskane z portalu pracy są niezbędne, aby móc przeprowadzić czynności przedkontraktowe lub zawrzeć umowę o pracę na wniosek kandydata.
  • Zgoda: Zgoda zostanie należycie uzyskana w celu uzyskania upoważnień, wysyłania newsletterów i wiadomości, jak również w celu terminowego udzielania odpowiedzi na wszelkie kwestie lub pytania zadane przez Użytkowników. Zgoda będzie zawsze odwoływalna i będzie można ją wycofać w dowolnym momencie.
  • Uzasadniony interes: będzie odpowiadał uzasadnionemu interesowi właściciela, aby wysyłać komunikaty handlowe, zgodnie z gustami i zainteresowaniami użytkowników, w oparciu o zakupione produkty i dane uzyskane z ich przeglądania.
 4. Wykonywanie praw

  Każda osoba ma prawo do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące. Zainteresowanym przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo do żądania sprostowania nieprawidłowych danych lub, w stosownych przypadkach, prawo do żądania ich usunięcia, gdy, między innymi, dane te nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone.

  W pewnych okolicznościach osoby, których dane dotyczą, mogą zażądać od nas ograniczenia przetwarzania ich danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych, w takim przypadku będziemy przechowywać dane jedynie w celu dochodzenia lub obrony roszczeń.

  W tym celu użytkownicy mogą wysłać pisemną informację za pomocą jednego z dwóch następujących sposobów:

  • pocztą elektroniczną na adres dpo@televescorporation.com; lub
  • listownie na adres Benéfica de Conxo 17. 15706 Santiago de Compostela, A Coruña (Hiszpania)

  W przypadku chęci skorzystania z prawa do przenoszenia danych, dane te zostaną przekazane nowemu Administratorowi Danych.

  Z kolei użytkownik ma prawo do złożenia skargi do krajowego organu nadzorczego ds. ochrony danych.

 5. Odbiorcy i zadania

  Dane nie będą przekazywane ani nie będą realizowane przelewy międzynarodowe . W przypadku informacji o programach nauczania, w celu zwiększenia możliwości rekrutacyjnych kandydata, Administrator Danych może przekazać te informacje innym firmom, ale wyłącznie tym należącym do Corporación Televés, których informacje znajdują się poniżej, jak również w poniższym linku.

  W tym celu Portal Pracowniczy jest zarządzany przez TELCOR, S.A. z NIP A15229156, odpowiedzialny za zarządzanie rekrutacją i zatrudnianiem talentów dla całej Korporacji.

Spółki Televes Corporation

Obecnie w skład Televes Corporation wchodzą następujące spółki:

Firma NIF Adres
TELEVES, S.A.U. A15010176 RUA B.DE CONXO, 17 - 15706 SANTIAGO (A Coruña)
INGENIERIA DE SISTEMAS DE FUNCIONAMIENTO S.L.U. B15577166 RUA B.DE CONXO, 17 - 15706 SANTIAGO (A Coruña)
GALLEGA DE CIRCUITOS ELECTRONICOS S.L.U. B15675101 RUA B.DE CONXO, 17 - 15706 SANTIAGO (A Coruña)
TELCOR, S.A. A15229156 RUA B.DE CONXO, 17 - 15706 SANTIAGO (A Coruña)
SISTEMAS INTEGRADOS DE SERVICIOS DE TELECONTROL, S.L. B15782550 VOLTA DO CASTRO S/N - 15706 SANTIAGO (A Coruña)
TREDESS 2010, S.L. B15874183 VOLTA DO CASTRO S/N - 15706 SANTIAGO (A Coruña)
ARANTIA 2010, S.L.U. B70035019 VOLTA DO CASTRO S/N - 15706 SANTIAGO (A Coruña)
ASSAMBLIA 2010, S.L.U. B70039672 VOLTA DO CASTRO S/N - 15706 SANTIAGO (A Coruña)
GALLEGA DE INFORMATICA, S.A. A15025422 RUA B.DE CONXO, 17 - 15706 SANTIAGO (A Coruña)
GALLEGA DE MECANIZADOS ELECTRONICOS, S.A. A15064546 P.I.TAMBRE-VIA EDISON 16 15890 SANTIAGO (A Coruña)
INNE MIEJSCA PRACY TELEVES W EUROPIE NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ
Televes Electrónica Portuguesa, LDA. PT500972311
Vía Dr. Francisco Sa Carneiro. Lote 17, Zona Ind. Maia 1 Sector-X. 4470 – Barca-Maia-Oporto (PO) – Portugal
Televes UK, LTD GB484096518
11 Hill Street Industrial Estate. NP44 7PG – Cwmbran, Gwent. United Kingdom
Televes France, S.A.R.L. FR45414385369
3 Rue du Poteau, 77181, Courtry - France
Televes Italia, S.R.L. IT04301520963
Via Liguria 16. 20068 – Peschiera Borromeo (MI) – Italy
Televes Deutschland, GmbH. DE162380827
Kuferstraße 20. 73257 – Kongen – Germany
Televes Polska PL8992689284
ul. Jana Dlugosza 48, 51-162 Wroclaw – Poland
Televes Scandinavia SE556207728801
Vannhögsgatan 7, 23 166 – Trelleborg – Sweden

Ta strona wymaga plików cookie do prawidłowego działania.

Możesz wyłączyć pliki cookie w ustawieniach przeglądarki.

Więcej informacji